Välkommen till Klaes Persson Gräv & Betong AB! Vi är ett Närkebaserat företag inom schakt, grävning och betongarbeten.

 

  • Betongplattor för industri och lantbruk
  • Garage & villaplattor med vvs
  • Villadräneringar
  • Tomtplaneringar
  • Avloppsanläggningar
  • Grus & matjord
  • Täckdikning
  • Pooler

Kontakta oss gärna för nya uppdrag. Vi hanterar ROT-avdrag och ger Er gärna en offert innan arbetet påbörjas.